Rubrika: Aktuality

Kdy zpozornět a začít uvažovat o návštěvě logopeda?

Od narození do 3 let věku dítěte dochází k největšímu rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, žvatlají, začínají používat první písmenka, v roce a půl je pomalu spojují do kratších vět a ve třech letech jsou schopny komunikovat ve větách, ač gramaticky nesprávných.

Kdy by měl rodič zpozornět a vyhledat péči logopeda?

  • V případě, že dítě nemluví, nebo mluví nápadně méně než jeho vrstevníci, a to kolem tří let věku
  • Pokud dítě mluví, ale není mu rozumět, větší počet hlásek vyslovuje chybně, je vhodná návštěva kolem 4,5 let
  • Jestliže dítě zadrhá nebo koktá, je návštěva nutná ihned
  • Ve chvíli, kdy porucha řeči doprovází jiné onemocnění (dětská mozková obrna, děti s rozštěpy, úrazy, neurologická či psychiatrická onemocnění a jiné) může být logopedická péče dlouhodobě nutná

Vadou řeči trpí čím dál tím víc dětí. Proč?

Čísla mluví jasně, počet dětí, které trpí některou z vad řeči, neustále roste a podle dostupných dat má vadu řeči polovina všech předškoláků. Odborníci se shodují na tom, že jednou z příčin je nedostatečná komunikace mezi dětmi a rodiči. Běžnou součástí života dětí se stal mobilní telefon, televize nebo tablet, dítě přitom ke správnému vývoji potřebuje aktivní mluvení a plnou koncentraci rodičů. Pokud k tomu nedochází, mohou být následkem právě některé z vad řeči. To, které jsou nejčastější a jak si s nimi poradit, se dozvíte na https://zeny.iprima.cz/rodina/deti/proc-ma-cim-dal-vic-deti-vadu-reci-jednou-z-hlavnich-pricin-jsou-rodice

Jak zautomatizovat správnou výslovnost?

K tomu, aby dítě správně mluvilo a používalo jednotlivé hlásky tak, jak má, je potřeba zautomatizování výslovnosti. A právě to je mnohdy nejtěžší. Některým dětem trvá správné zapojení hlásek do běžné řeči pár týdnů, jiní se s tím mohou potýkat třeba i několik měsíců.

Aby k takovému zautomatizování došlo, jsou důležité následující 4 věci:

  • Vyslovení hlásky – je nutné, aby dítě umělo hlásku vyslovit čistě, bezchybně a bez jakýchkoliv potíží.
  • Zapojení hlásky do slabik – slabiky tvoří slova, správné zapojení hlásky do slabiky je tedy základem úspěchu.
  • Zapojení slabik do slov – důležité je zapojení slabik do slov, a to ve všech pozicích, tedy jak na začátku, tak ve prostřed slova i na jeho konci.
  • Cvičit, cvičit a cvičit – pouze cvičení dělá mistra, s dětmi si tedy společně povídejte, čtěte pohádky a řeč procvičujte pomocí hry.

Zápisy do první třídy jsou tady!

Pokud se i vaše dítko chystá v září usednout do školní lavice, určitě jej nemine zápis do první třídy. Ty budou sice letos probíhat v omezeném režimu, ale i tak by na ně měly být děti připravené. Kromě základních údajů, jako je jméno a příjmení, je důležitá také správná výslovnost. Na co dalšího byste se měli spolu s dětmi soustředit, najdete na https://www.maminka.cz/clanek/zapis-do-skoly-kdy-budou-pozadavky-co-ma-dite-umet-pozornost-motorika-predskolak

Speciální logopedické pomůcky dělají radost v MŠ v Hodoníně

Jednou z insitucí, které jsme v loňském roce v rámci projektu Hláskování s Lipánkem obdarovali speciálními logopedickými pomůckami, byla také Mateřská škola Hodonín.

MŠ má několik tříd zaměřujících se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi které patří také také ty se závažnými logopedickými vadami. Kromě běžných činností probíhá denně, a to ve všech třídách, skupinová logopedická péče a individuální logopedická prevence. Mimo další aktivity mají děti také založen svůj logopedický deník.

Držíme palce!

Nové video: hláska Z

I v novém roce vás budeme pravidelně zásobovat novými videi. Začínáme hláskou Z. Logopedka Vendula Holčáková vám poradí, jakými způsoby lze vytvořit hlásku Z a jak si zábavnou formou s dětmi procvičit.

Podívejte se na video.