Kdy zpozornět a začít uvažovat o návštěvě logopeda?

Od narození do 3 let věku dítěte dochází k největšímu rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, žvatlají, začínají používat první písmenka, v roce a půl je pomalu spojují do kratších vět a ve třech letech jsou schopny komunikovat ve větách, ač gramaticky nesprávných.

Kdy by měl rodič zpozornět a vyhledat péči logopeda?

  • V případě, že dítě nemluví, nebo mluví nápadně méně než jeho vrstevníci, a to kolem tří let věku
  • Pokud dítě mluví, ale není mu rozumět, větší počet hlásek vyslovuje chybně, je vhodná návštěva kolem 4,5 let
  • Jestliže dítě zadrhá nebo koktá, je návštěva nutná ihned
  • Ve chvíli, kdy porucha řeči doprovází jiné onemocnění (dětská mozková obrna, děti s rozštěpy, úrazy, neurologická či psychiatrická onemocnění a jiné) může být logopedická péče dlouhodobě nutná