MŠ v Červených Pečkách si převzala logopedické pomůcky v hodnotě 10 185 Kč

Předposlední obdarovanou školkou v rámci projektu Hláskování s Lipánkem je ta z Červených Peček.

Čtyřtřídní mateřská škola vznikla v roce 1948, o 62 let později, tedy v roce 2010, došlo ke sloučení se sousedící základní školou. Ve vzdělávání dětí je ve školce upřednostňováno především rozvíjení smyslového vnímání, kromě toho zařazují také pravidelné jazykové chvilky s logopedickou preventistkou a rozvíjení komunikativních dovedností.

Projekt Hláskování s Lipánkem naděloval v MŠ Opařany

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 14 137 Kč převzali také v MŠ Opařany.

Ve školce, která vznikla v roce 1977, má své místo 52 dětí, a mezi nimi jsou také ty se speciálními vzdělávacími potřebami. „Vzhledem k tomu, že v posledních letech roste počet dětí, které mají problémy v oblasti komunikačních schopností a dovedností, vytváříme u nás zázemí pro jejich celkový rozvoj. Právě k tomu nám určitě dopomohou nové logopedické pomůcky,“ říká Zdeňka Šimáková, vedoucí učitelka.

Logopedické pomůcky pomáhají v MŠ speciální Sluníčko

Logopedické pomůcky v hodnotě 12 401 Kč si převzala také Mateřská škola speciální Sluníčko z Prahy, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všechny děti, které školku navštěvují, potřebují intenzivní logopedickou péči. Pod vedením školních logopedů jsou součástí denního programu logopedická, oromotorická či dechová cvičení sloužící k rozvoji komunikačních dovedností dětí.

Rozdávání radosti proběhlo na ZŠ Logopedické v Ostravě

Jedním ze šťastlivců, kteří si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzali logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 Kč, je Základní škola Logopedická v Ostravě.

Škola, kterou navštěvuje 150 žáků, poskytuje vzdělání dětem od 1. až do 9. třídy a její program je, kromě běžné výuky, obohacen také o cílenou logopedickou péči. „Děti pracují pod dohledem speciálních pedagogů, v menším kolektivu, díky čemuž mají větší šanci překonávat komunikační bariéry. Logopedické pomůcky jim pomáhají rozvíjet a upevňovat procvičované hlásky a dovednosti,“ dodává paní učitelka Mgr. Markéta Krčková.

Natáčíme pro vás nová videa na procvičování hlásek!

Právě v těchto dnech pro vás natáčíme nová videa na procvičování dalších hlásek! Tentokrát se můžete těšit na často problematické hlásky R a Ř. Pokud dítko tápe ve výslovnosti písmenka L, pomůžeme i vám. Dále se můžete těšit na skupinu hlásek T, D, N a samozřejmě nesmí chybět ani Ť, Ď, Ň a J. Kromě toho jsme si připravili také jazykolamy a říkanky, které pomohou dětem procvičit a rozhýbat jazýček.

Autorkou scénářů je opět Mgr. Jitka Kaulfuss, která bude videi tenktokrát také provázet.

Mateřské škole Církvice dělají radost nové logopedické pomůcky v hodnotě 14 905 Kč

Jednou z 6 vybraných školek a škol, které si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzaly speciální logopedické pomůcky, je také Mateřská škola z Církvic u Kutné Hory.

Třítřídní mateřská škola Církvice, nacházející se na bývalé farské zahradě, se stará o ty nejmenší bezmála 40 let. Ve školce našly své místo také děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je, kromě jiného, nabízena také logopedická péče. „V rámci vzdělávání zařazujeme také logopedické chvilky formou hry. Logopedických pomůcek jsme doposud měli málo, obdržené pomůcky nám proto udělaly velkou radost“, říká paní učitelka Jana Kotková.

Společně strávený čas je klíčem ke správné výslovnosti

Dítě předškolního věku by mělo disponovat poměrně širokou zásobou. Recept na to, jak toho dosáhnout, je poměrně jednoduchý:

 • Věnujte dětem maximum svého času
 • Vynechejte žvatlání a šišlání a na děti mluvte běžnou mluvou
 • Společně si čtěte, vyprávějte, povídejte
 • Buďte trpěliví

Čemu dalšímu byste měli věnovat pozornost, zjistíte v tomto článku.

Mluvní vzor jako model správné řeči

Děti jsou jako houby a nová slova a informace nasávají zcela přirozeně. K tomu, aby se dětská řeč správně a přirozeně rozvíjela, je zásadní tzv. mluvní vzor, jímž jsou v prvních letech života především rodiče. Dítě jejch řeč kopíruje, učí se první slova a začíná tvořit věty. Je proto důležité, aby rodiče kladli důraz na správnou výslovnost, tempo řeči, nebáli se vložit do hlasu emoce a zejména, aby dítěti naslouchali.

Shrňme si tedy, jakými pravidly by se měli rodiče řídit:

 • Používejte správnou výslovnost
 • Dbejte na přiměřené tempo řeči
 • Nebojte se pomocí řeči vyjádřit své emoce
 • Naslouchejte

Jak poznat koktavost a co s ní?

Samotnou koktavost rozpoznáte poměrně snadno. Existuje několik stupňů – od opakování a prodlužování počátečních hlásek či slabik až po praktickou neschopnost řeči. Její příčiny nejsou zcela známé, dle odborníků má na vznik pravděpodobně vliv dědičnost spolu s dalšími neuropsychologickými faktory, kdy častým spouštěčem bývá silný emoční zážitek. Potíže se obvykle projevují mezi 3. a 4. rokem života, přičemž platí, že chlapci koktají až čtyřikrát častěji než děvčata. I přesto není nic ztraceno, nad koktavostí lze vyhrát! Jak?

 • Důležitá je včasná reakce – problém začněte řešit hned, jakmile jej postřehnete a nečekejte na preventivní prohlídku u lékaře.
 • Navštivte klinického logopeda, který určí přesnou diagnózu a následnou léčbu.
 • Trénujte doma a nenechávejte vše jen na odbornících, s vámi se dítě cítí přeci jen nejkomfortněji.
 • Šance na zmírnění i úplné odbourání je velká, důležitá je trpělivost a pravidelné cvičení.

Motorika mluvních orgánů aneb Co možná nevíte o oromotorice

Oromotorika, neboli motorika mluvidel, je jedním z  předpokladů pro to, aby dítě v budoucnu správně artikulovalo a vyslovovalo. Zapotřebí je dostatečná svalová síla a rozsah pohybu jazyka či rtů, ale také orientace v ústech, zejména pro správné napodobování.

Už miminka začínají nevědomky motoriku procvičovat a to při kojení, příjmu pevné potravy nebo při snaze o první slůvka. Ve školce už jsou pohyby vedeny více vědomě, jsou přesnější a promyšlenější. Dítě ví, co má dělat a má zkušenosti s koordinací pohybů. Učí se napodobovat čelistní úhel, tvarování rtů při mluvení, polohu a pohyb jazyka a podobně.

Neschopnost ovládat mluvidla je právě častou příčinou poruch výslovnosti, přičemž mezi nejčastější problémové hlásky patří L, R a Ř, neboť vyžadují přesnější a náročnější pohyb než ostatní.

Jak nejlépe procvičovat oromotoriku?

 • Ideální je komplexní procvičování jazyka, rtů, tváří, čelistí pomocí různých pohybů.
 • Může jít například o dávání jazyka za zuby či na horní patro, vysouvání čelisti dopředu, nafukování tváří, brnkání prsty o spodní ret, usmívání a mračení se pomocí rtů