Rubrika: Aktuality

Dyslálie jako problém, který může oddálit nástup dítěte do první třídy

Téměř polovinu dětí v předškolním věku trápí vady řeči, na které se přichází mnohdy pozdě, např. při zápisu do první třídy. Pokud jsou přehlédnuté v průběhu pětileté prohlídky, bývají hlavní příčinou odkladu školní docházky. Jednou z nejběžnějších logopedických vad je dyslálie, neboli „patlavost“, kdy dítě některou hlásku ještě nepoužívá, vynechává, nebo ji zaměňuje za hlásku jinou. Pojďme se společně zaměřit na body, které včas upozorní na artikulační poruchu.

Jaké jsou prvotní signály?

 • Záměna hlásek, jejich vynechávání či záměna složitějších hlásek za ty jednodušší.
 • Dítě nejčastěji nesprávně vyslovuje ostré a tupé sykavky (c, s, z, č, š, ž).

V okamžiku, kdy u dítěte zaregistrujete výše zmíněné projevy, vyhledejte okamžitou pomoc logopeda. Čím dříve se začne s klinickou terapií, tím lepší budou výsledky. Není třeba čekat až do návštěvy dětského lékaře či zápisu do první třídy. Vyhnete se tak nepříjemnostem jako je např. odklad školní docházky.

4 jednoduché rady, jak rozvíjet dětskou slovní zásobu

Přibližně u 40 % předškoláků se projevují nejrůznější typy řečových vad, které se řadí v rámci své vážnosti do různorodých logopedických kategorií. Zlomovým bodem, kdy je důležité sledovat celkový rozvoj a schopnost správné komunikace, se stává období třetího až šestého roku života. Řešit potíže s řečí a výslovností až v době nástupu do školy je odborníky označováno za pozdní zjištění, které bývá jedním z nejčastějších důvodů odkladu školní docházky. Jak tedy rozvíjet dětskou slovní zásobu?

 • Čtení pohádek, říkanek a vyprávění je základ. Pokud chcete, aby se dítě naučilo včasně a správně vyjadřovat v rozvitých větách, předčítejte mu před spaním z knížky nebo vyprávějte pohádku. Vytváříte mu tak nejen komunikační základ, ale také rozvíjíte představivost a fantazii.
 • Žádné používání zdrobnělin a citoslovcí! Občas je to složité, ale na dítě by se mělo začít mluvit běžnými slovy a označeními již od tří let. Zkuste místo „hami“ a „papů“ používat běžná slova jako jídlo, svačinka atd.
 • Naučte se naslouchat jeho vyprávění a zkuste ho v průběhu neopravovat. I když mnohdy dítě neumí sdělit své pocity a zážitky souvisle, bez chyb a odchylek, pokuste se nezasahovat a nechat ho mluvit i před cizími lidmi.
 • Nezapomínejte, že děti se rády „opičí“ po svém okolí. Jak vystupujete a mluvíte vy, budou i ony. Snažte se tak být jejich příkladem a vzorem.

Zápisy do prvních tříd se blíží, buďte připraveni!

Tak jako každý rok, i letos, nás čekají zápisy do prvních tříd základních škol. Pokud v dubnu vyrazíte k zápisu se svou ratolestí i vy, podívejte se, co všechno by mělo dítko znát a ovládat, aby před paní učitelkou zazářilo.

 • Mluvit ve větách a bez větších řečových vad
 • Ovládat jemnou i hrubou motoriku
 • Odlišit základní geometrické tvary
 • Rozpoznat barvy
 • Napočítat do deseti
 • Nakreslit např. sluníčko, domeček nebo jednoduchou postavu
 • Samostatně se obléct

Nová videa na procvičování hlásek budou už na jaře!

Jestli už netrpělivě vyhlížíte nová videa na procvičování hlásek, máme pro vás skvělou zprávu. Letos na jaře se můžete těšit na další porci zábavy! Tentokrát se zaměříme např. na problematické L, R nebo Ř a kromě toho také na různé veselé jazykolamy a říkanky. Ty pomohou dětem nejen přirozeně procvičit výslovnost nových hlásek, ale i rozšířit jejich slovní zásobu.

Hláskování zdar!

Projekt Hláskování s Lipánkem obdaroval MŠ Chudeřice

Poslední z 6 vybraných škol a školek, které v tomto roce získaly speciální logopedické pomůcky v rámci projektu Hláskování s Lipánkem, je mateřská škola Chudeřice, kterou navštěvuje téměř 50 dětiček. Školka se zaměřuje především na logopedickou prevenci nebo rozvoj čtenářské gramotnosti a je také součástí projektu Celé Česko čte dětem. „Prioritou naší MŠ je dostatečná podpora a stimulace rozvoje řeči, logopedická prevence a rozvoj předčtenářských dovedností, proto jsme moc rádi, že můžeme s logopedickými pomůckami pracovat,“ vysvětluje paní učitelka Semrádová.   

Děti ze ZŠ Františka Formana v Ostravě nově pracují se speciálními logopedickými pomůckami

Jednou z 6 vybraných škol a školek, které si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzaly speciální logopedické pomůcky, byla také ZŠ Františka Formana v Ostravě.

Ostravská ZŠ Františka Formana, jež letos oslavila 25. výročí od svého založení, má kromě běžných tříd také přípravnou třídu, kterou navštěvuje 90 % dětí s logopedickými vadami. Ve třídě se děti spolu s učitelkami věnují logopedické prevenci, dechovým cvičením nebo např. oromotorice. „Díky pomůckám budeme schopné procvičit s dětmi zábavnou formou jejich komunikační schopnosti. Kromě toho obohatí naši práci a určitě pomohou dětem dosáhnout maximální možné hranice jejich školní zralosti před vstupem do základní školy,“ dodává Olga Skýpalová, asistentka pedagoga.

Projekt Hláskování s Lipánkem naděloval v MŠ Srdíčko

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 Kč převzala také Mateřská škola Srdíčko z Trutnova, kterou navštěvuje téměř 130 dětí.

Ve školce, která sídlí v prvorepublikové vile sloužící ke vzdělávání dětí už více než 110 let, najdeme mj. také třídy Kytiček, Motýlků a Berušek. Právě tam malí žáčci nově ke zlepšení výslovnosti a dalších komunikačních dovedností využívají logopedické pomůcky.

Doufáme, že jsme alespoň malou měrou přispěli k tomu, aby měly děti lepší podmínky ke svému rozvoji.

Mateřská škola Čtyřlístek si převzala speciální logopedické pomůcky

Speciální logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 korun si převzala také Mateřská škola Čtyřlístek sídlící v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Oldřichovicích.

V Mateřské škole Čtyřlístek v Oldřichovicích, jež se stará o děti už bezmála 20 let, najdeme také třídu, která se věnuje dětem s různými vadami řeči, a je tak zaměřena na logopedickou prevenci a zlepšení komunikačních schopností malých žáčků. „Jsme moc vděční za to, že existují takové projekty, jako je Hláskování s Lipánkem a věřím, že nám pomůcky pomohou nejen obohatit naši práci, ale také usnadní dětem start do života,“ dodává paní učitelka Jana Bodečková.

Mateřská škola Klíček se raduje z nových logopedických pomůcek

Jednou z 6 vybraných školek a škol, které si převzaly speciální logopedické pomůcky, je také Mateřská škola Klíček z Liberce.

Mateřská škola Klíček z Liberce se stará o děti už od roku 1982. Kromě 3 klasických tříd v ní najdeme také jednu třídu speciální, Broučky, kde je kromě logopedie nabízena pomoc i jinak handicapovaným dětem. Kapacita této třídy je 14 dětí, kterým se věnují paní učitelky Veronika Mojšová a Zdeňka Hrubá.  „Obdržené pomůcky nám udělaly velkou radost. Nám, učitelkám, pomohou zábavnou formou procvičit s dětmi to, co je potřeba, a to je posune zase o kousek dál,“ říká paní Mojšová.

Speciální logopedické pomůcky pomáhají v MŠ v Uherském Hradišti

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 14 970 Kč převzala také MŠ Husova v Uherském Hradišti.

V Mateřské škole Husova najdeme mj. také třídu Žlutá pastelka, která se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně ty s narušenou komunikační schopností. Třídu aktuálně navštěvuje 14 dětí, kterým budou logopedické pomůcky pomáhat zlepšovat řečové a komunikační dovednosti. „Jsme rádi, když vidíme, že projekt má opravdu smysl,“ říká Pavel Kozel, produktový manažer společnosti Madeta.