Speciální logopedické pomůcky dělají radost v MŠ v Hodoníně

Jednou z insitucí, které jsme v loňském roce v rámci projektu Hláskování s Lipánkem obdarovali speciálními logopedickými pomůckami, byla také Mateřská škola Hodonín.

MŠ má několik tříd zaměřujících se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi které patří také také ty se závažnými logopedickými vadami. Kromě běžných činností probíhá denně, a to ve všech třídách, skupinová logopedická péče a individuální logopedická prevence. Mimo další aktivity mají děti také založen svůj logopedický deník.

Držíme palce!