Zapojené školy a školky v projektu


Víte, že můžete zapojit svou školu, školku do projektu Hláskování s Lipánkem a získat tak logopedické pomůcky?

Zapojte i vy svoji školu, školku


    „V rámci projektu „Hláskování s Lipánkem“ obdrží školky a školy, které se do projektu přihlásí jako první (přes kontaktní formulář na webu https://hlaskovanislipankem.cz/zapojene-skolky/) a zároveň splňují podmínky projektu viz níže, věcný dar v podobě speciálních logopedických pomůcek z nakladatelství Logos.

    Výběr konkrétních pomůcek je limitován částkou 10 000 Kč včetně DPH, závisí na výběru konkrétní instituce, nabídkou na webových stránkách nakladatelství Logos https://www.nakladatelstvilogos.cz a kapacitním množstvím jednotlivých pomůcek. V roce 2024 bude takto obdarováno prvních pět institucí, které se o podporu přihlásí a zároveň splňují podmínku poskytování speciální logopedické péče (speciální třída či výuka zaměřená na logopedii).

    Případní další zájemci, kteří splní podmínky poskytování speciální logopedické péče a přihlásí se o podporu, budou přednostně zařazeni na seznam pro poskytnutí daru pro případ pokračování projektu v následujícím roce.