Děti ze ZŠ Františka Formana v Ostravě nově pracují se speciálními logopedickými pomůckami

Jednou z 6 vybraných škol a školek, které si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzaly speciální logopedické pomůcky, byla také ZŠ Františka Formana v Ostravě.

Ostravská ZŠ Františka Formana, jež letos oslavila 25. výročí od svého založení, má kromě běžných tříd také přípravnou třídu, kterou navštěvuje 90 % dětí s logopedickými vadami. Ve třídě se děti spolu s učitelkami věnují logopedické prevenci, dechovým cvičením nebo např. oromotorice. „Díky pomůckám budeme schopné procvičit s dětmi zábavnou formou jejich komunikační schopnosti. Kromě toho obohatí naši práci a určitě pomohou dětem dosáhnout maximální možné hranice jejich školní zralosti před vstupem do základní školy,“ dodává Olga Skýpalová, asistentka pedagoga.