Rubrika: Aktuality

Projekt Hláskování s Lipánkem naděloval v MŠ Srdíčko

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 Kč převzala také Mateřská škola Srdíčko z Trutnova, kterou navštěvuje téměř 130 dětí.

Ve školce, která sídlí v prvorepublikové vile sloužící ke vzdělávání dětí už více než 110 let, najdeme mj. také třídy Kytiček, Motýlků a Berušek. Právě tam malí žáčci nově ke zlepšení výslovnosti a dalších komunikačních dovedností využívají logopedické pomůcky.

Doufáme, že jsme alespoň malou měrou přispěli k tomu, aby měly děti lepší podmínky ke svému rozvoji.

Mateřská škola Čtyřlístek si převzala speciální logopedické pomůcky

Speciální logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 korun si převzala také Mateřská škola Čtyřlístek sídlící v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Oldřichovicích.

V Mateřské škole Čtyřlístek v Oldřichovicích, jež se stará o děti už bezmála 20 let, najdeme také třídu, která se věnuje dětem s různými vadami řeči, a je tak zaměřena na logopedickou prevenci a zlepšení komunikačních schopností malých žáčků. „Jsme moc vděční za to, že existují takové projekty, jako je Hláskování s Lipánkem a věřím, že nám pomůcky pomohou nejen obohatit naši práci, ale také usnadní dětem start do života,“ dodává paní učitelka Jana Bodečková.

Mateřská škola Klíček se raduje z nových logopedických pomůcek

Jednou z 6 vybraných školek a škol, které si převzaly speciální logopedické pomůcky, je také Mateřská škola Klíček z Liberce.

Mateřská škola Klíček z Liberce se stará o děti už od roku 1982. Kromě 3 klasických tříd v ní najdeme také jednu třídu speciální, Broučky, kde je kromě logopedie nabízena pomoc i jinak handicapovaným dětem. Kapacita této třídy je 14 dětí, kterým se věnují paní učitelky Veronika Mojšová a Zdeňka Hrubá.  „Obdržené pomůcky nám udělaly velkou radost. Nám, učitelkám, pomohou zábavnou formou procvičit s dětmi to, co je potřeba, a to je posune zase o kousek dál,“ říká paní Mojšová.

Speciální logopedické pomůcky pomáhají v MŠ v Uherském Hradišti

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 14 970 Kč převzala také MŠ Husova v Uherském Hradišti.

V Mateřské škole Husova najdeme mj. také třídu Žlutá pastelka, která se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně ty s narušenou komunikační schopností. Třídu aktuálně navštěvuje 14 dětí, kterým budou logopedické pomůcky pomáhat zlepšovat řečové a komunikační dovednosti. „Jsme rádi, když vidíme, že projekt má opravdu smysl,“ říká Pavel Kozel, produktový manažer společnosti Madeta.

Kdy zpozornět a začít uvažovat o návštěvě logopeda?

Od narození do 3 let věku dítěte dochází k největšímu rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, žvatlají, začínají používat první písmenka, v roce a půl je pomalu spojují do kratších vět a ve třech letech jsou schopny komunikovat ve větách, ač gramaticky nesprávných.

Kdy by měl rodič zpozornět a vyhledat péči logopeda?

  • V případě, že dítě nemluví, nebo mluví nápadně méně než jeho vrstevníci, a to kolem tří let věku
  • Pokud dítě mluví, ale není mu rozumět, větší počet hlásek vyslovuje chybně, je vhodná návštěva kolem 4,5 let
  • Jestliže dítě zadrhá nebo koktá, je návštěva nutná ihned
  • Ve chvíli, kdy porucha řeči doprovází jiné onemocnění (dětská mozková obrna, děti s rozštěpy, úrazy, neurologická či psychiatrická onemocnění a jiné) může být logopedická péče dlouhodobě nutná

Vadou řeči trpí čím dál tím víc dětí. Proč?

Čísla mluví jasně, počet dětí, které trpí některou z vad řeči, neustále roste a podle dostupných dat má vadu řeči polovina všech předškoláků. Odborníci se shodují na tom, že jednou z příčin je nedostatečná komunikace mezi dětmi a rodiči. Běžnou součástí života dětí se stal mobilní telefon, televize nebo tablet, dítě přitom ke správnému vývoji potřebuje aktivní mluvení a plnou koncentraci rodičů. Pokud k tomu nedochází, mohou být následkem právě některé z vad řeči. To, které jsou nejčastější a jak si s nimi poradit, se dozvíte na https://zeny.iprima.cz/rodina/deti/proc-ma-cim-dal-vic-deti-vadu-reci-jednou-z-hlavnich-pricin-jsou-rodice

Jak zautomatizovat správnou výslovnost?

K tomu, aby dítě správně mluvilo a používalo jednotlivé hlásky tak, jak má, je potřeba zautomatizování výslovnosti. A právě to je mnohdy nejtěžší. Některým dětem trvá správné zapojení hlásek do běžné řeči pár týdnů, jiní se s tím mohou potýkat třeba i několik měsíců.

Aby k takovému zautomatizování došlo, jsou důležité následující 4 věci:

  • Vyslovení hlásky – je nutné, aby dítě umělo hlásku vyslovit čistě, bezchybně a bez jakýchkoliv potíží.
  • Zapojení hlásky do slabik – slabiky tvoří slova, správné zapojení hlásky do slabiky je tedy základem úspěchu.
  • Zapojení slabik do slov – důležité je zapojení slabik do slov, a to ve všech pozicích, tedy jak na začátku, tak ve prostřed slova i na jeho konci.
  • Cvičit, cvičit a cvičit – pouze cvičení dělá mistra, s dětmi si tedy společně povídejte, čtěte pohádky a řeč procvičujte pomocí hry.

Zápisy do první třídy jsou tady!

Pokud se i vaše dítko chystá v září usednout do školní lavice, určitě jej nemine zápis do první třídy. Ty budou sice letos probíhat v omezeném režimu, ale i tak by na ně měly být děti připravené. Kromě základních údajů, jako je jméno a příjmení, je důležitá také správná výslovnost. Na co dalšího byste se měli spolu s dětmi soustředit, najdete na https://www.maminka.cz/clanek/zapis-do-skoly-kdy-budou-pozadavky-co-ma-dite-umet-pozornost-motorika-predskolak

Speciální logopedické pomůcky dělají radost v MŠ v Hodoníně

Jednou z insitucí, které jsme v loňském roce v rámci projektu Hláskování s Lipánkem obdarovali speciálními logopedickými pomůckami, byla také Mateřská škola Hodonín.

MŠ má několik tříd zaměřujících se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi které patří také také ty se závažnými logopedickými vadami. Kromě běžných činností probíhá denně, a to ve všech třídách, skupinová logopedická péče a individuální logopedická prevence. Mimo další aktivity mají děti také založen svůj logopedický deník.

Držíme palce!