Nejčastější vady řeči

Lidská řeč se vyvíjí od prvních měsíců života. Rodiče a okolí dítěte mají na jeho řeč značný vliv, ovšem nemohou ovlivnit vše. Nejen Ř, ale také hlásky R a L, či špatná výslovnost sykavek S a C je u českých dětí poměrně častá. Vad řeči je hned několik, mezi ty nejčastější řadíme:

  • BREPTAVOST: porucha plynulosti řeči způsobuje rychlé tempo mluvy, což má za následek nejasnou artikulaci, vynechávání slabik nebo slov a deformace obsahu
  • KOKTAVOST: zadrhávání v řeči projevující se opakováním slabik nebo slov
  • PATLAVOST (dyslalie): dítě má potíže s výslovností jedné nebo více hlásek, což může být způsobeno lehkou mozkovou dysfunkcí, genetickou predispozicí, sluchovými poruchami nebo přirostlou uzdičkou pod jazykem
  • DYSARTRIE: další častou poruchou řeči je nesprávná artikulace, často spojená s jinými nervovými poruchami; dysartrie je důsledkem onemocnění nervové soustavy, které brání kontrole například nad jazykem, hrdlem nebo rty

Logopedické diagnózy nepodceňujte

Logopedické diagnózy bychom rozhodně neměli podceňovat. Dle Barbory Richtrové z Asociace klinických logopedů ČR je to jako s každou nemocí, kdy dlouho něco přecházíte a neřešíte. Právě to může mít negativní dopad a zapříčinit rozvoj dalších nemocí. V momentě, kdy nedochází k cílené a odborné intervenci ze strany logopeda, nejde samozřejmě o život, nicméně dojde k útlumu vývoje či regenerace mozku nebo svalů a tím dochází ke snížení kvality života.

Českou republiku trápí nedostatek logopedů

Věděli jste, že dětí trpících vadou řeči rok od roku přibývá? Podle Asociace klinických logopedů ČR potřebovalo v roce 2022 logopedickou péči více než 190 000 lidí, zatímco v roce 2010 jich bylo jen necelých 130 000. Rostoucí poptávka po logopedech se ale netýká pouze dětí. „S narůstající délkou života a tím i stárnoucí populaci přibyla i péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním a o osoby ve stavu vedoucím k demenci.“ uvádí Asociace ve své tiskové zprávě. Podle posledních údajů připadá v České republice 1 logoped na 15 495 osob, což není považováno za optimální počet. „Ideální stav by byl minimálně 1 úvazek logopeda na 5 000 osob, a to nyní není,“ zdůrazňuje Asociace klinických logopedů.

Perfektním pomocníkem je tak projekt Hláskování s Lipánkem, který pomůže procvičovat výslovnost při čekání na termín schůzky s logopedem a poslouží také jako vhodný doplněk logopedických sezení. Už jste vyzkoušeli některé z našich videí?

Hledáme školy a školky do dalšího ročníku Hláskování s Lipánkem

Máte ve svém okolí školu nebo školku, která se zaměřuje na logopedii? Nebo v takové školce či škole učíte? Pak neváhejte, přihlaste ji do dalšího ročníku projektu Hláskování s Lipánkem a získejte pro ni speciální logopedické pomůcky v hodnotě 10 000 Kč!

A jaké jsou podmínky? Stačí poskytovat speciální logopedickou péči, a to ať už v podobě speciální třídy či výuky zaměřené na logopedii.

Vybráno bude prvních pět přihlášených školek nebo škol, které splní podmínky.

Přihlašovací formulář je zde: https://hlaskovanislipankem.cz/zapojene-skolky/

Ve školách a školkách pomáháme i letos

V letošním roce jsme obdarovali 4 školy a školy, které si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzaly speciální logopedické pomůcky. Podívejte se, co říkají na pomůcky samy paní učitelky:

  • „Pomůcky jsou vyrobeny z příjemného materiálu, krásně ilustrované, a proto je výuka logopedie o to zábavnější a děti se na ni více těší,“ raduje se paní učitelka Lukešová z přípravné třídy základní školy ve Vlkoši.
  • „Nejraději máme „Cvičení pro tvůj jazýček“, které spolu s knihou „Ťuk, ťuk puk“ používáme téměř denně a děti si je velmi oblíbily,“ říká paní učitelka Laichmanová z MŠ Moravánek.
  • „Děti přivítaly pomůcky s velkým nadšením. Osvědčily se nám při skupinové i individuální práci a naše logopedické chvilky máme teď zase o něco pestřejší a zábavnější,“ pochvaluje si paní logopedka Tkáčová ze ZŠ, MŠ a PŠ Kolín.
  • „Pomůcky nám určitě pomáhají zpestřit výuku logopedie, nejčastěji využíváme hmatové pexeso, které se dětem velice líbí,“ uzavírá vedoucí učitelka paní Hřebřinová z MŠ Pískovec.

Učení o prázdninách: Děti nemučte, jděte na to hravě

Prázdniny jsou dle odborníků ideální příležitostí k tomu, aby si dítě oddechlo a načerpalo novou energii na nadcházející školní rok. Nedoporučují tedy dril, ale nenápadné učení, které dětem prospěje. Jak na to?

Zapomeňte na diktáty a slovní úlohy, zapojte fantazii a vezměte dítě na některá z míst, o kterých slyšelo při hodinách dějepisu či zeměpisu. Navštívit můžete třeba Sněžku a při procházce Prahou si připomenout Karla IV.. Gramatiku procvičíte při psaní pohledů babičkám a dědečkům nebo pomocí prázdninového deníku, který si může dítě vést. Jestliže potřebuje vypilovat počty, nastiňte mu během společného nákupu rozpočet a poproste, aby hlídalo, že danou částku nepřekročíte. U pokladny může zaplatit a zkontrolovat vrácenou částku.

Myslete hlavně na to, že prázdniny jsou určené k radovánkám a společným zážitkům. Krásné léto!

Příčinou opožděného vývoje řeči můžou být záněty středního ucha

Jestliže dítko trápí chronické záněty středního ucha, zpozorněte, mohou zapříčinit nejen nepříjemnou bolest, ale také opožděný vývoj řeči!

Zánět středního ucha je hned po rýmě druhou nejčastější dětskou nemocí a nezřídkakdy dochází k dočasnému poškození sluchu. Chronické záněty středouší mohou mít kromě bolesti na svědomí také opožděný vývoj řeči. Děti se totiž učí řečovým dovednostem zejména prostřednictvím sluchu a v momentě, kdy dojde k jeho poruše, je dítě o tyto podněty ochuzováno a může se tak opožďovat také vývoj řeči.

Horší výslovnost může zapříčinit také výrazně zvětšená nosní mandle, ta často souvisí s onemocněním uší. Ratolesti, které mají zvětšenou mandli, dýchají ústy, špatně spí, jsou unavené a v mnohých případech „huhňají“. Pokud dítě dlouhodobě dýchá ústy, mění se poloha jazyka, který netlačí na tvrdé patro. To má za příčinu proměnu tvaru dutiny ústní a postavení zubů, a právě to má vliv také na výslovnost.

Pokud má dítě časté problémy s ušima či mandlemi, není radno je podceňovat.

Logopedické pomůcky pomáhají v MŠ Pískovec

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem je letošní poslední obdarovanou školkou MŠ Pískovec, která si převzala logopedické pomůcky v hodnotě 14 598 Kč. Dvoutřídní mateřskou školu nacházející se v Libereckém kraji, navštěvuje cca 50 dětí.

Mateřská škola pracující podle školního vzdělávacího programu s názvem „Lesní školička“, je zaměřena na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Vzhledem k tomu, že počet dětí s vadou řeči neustále roste, je ve školce také zkušená logopedická preventistka, jež individuálně pracuje s žáčky, kteří potřebují nápravu řeči.

MŠ Moravánek si převzala logopedické pomůcky v hodnotě 14 979 Kč

Šestitřídní mateřská škola Moravánek vznikla v roce 2009 v obci Moravany u Brna. Školka má kapacitu téměř 140 dětí a jedna ze tříd, Sovičky, je určena dětem s narušenou komunikační schopností.

Do třídy jsou zařazeny děti, které mají speciální vzdělávací potřeby v oblasti logopedie, žáčkům je tak denně poskytovaná intenzivní a individuální logopedická péče. Kromě toho probíhají ve třídě aktivity cílené na předškolní přípravu, děti jsou tak zralé na nástup do školních lavic.

Doufáme, že jsme alespoň malou měrou přispěli k tomu, aby měly děti co nejlepší podmínky ke svému rozvoji.

Hláskování s Lipánkem opět naděluje, tentokrát v ZŠ, MŠ a PŠ Kolín

Druhou letošní obdarovanou školou je ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, která si převzala speciální logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 Kč!

Školu, jejíž historie sahá až do roku 1912, navštěvuje 190 dětí. Žáci praktické školy dvouleté a děti ve speciální MŠ mají velmi často středně těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Nezřídka kdy trpí vadou řeči a narušenou komunikační schopností, proto je jim poskytovaná pravidelná individuální logopedická péče.

„Vady řeči má většina našich žáků a logopedická cvičení jsou u nás na denní bázi, proto nás moc potěšily nové, pro děti neokoukané pomůcky,“ uzavírá Ilona Černá, asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině.