Autor: admin

Hláskování s Lipánkem: V MŠ Božetice vytvoří logopedický koutek

Třetí vybranou školkou, která se zapojila do projektu Hláskování s Lipánkem, je jednotřídní mateřská škola Božetice, jež získala speciální logopedické pomůcky v hodnotě 9 548 Kč. Malou venkovskou školku sídlící v Jihočeském kraji navštěvuje celkem 24 dětí, a to už od dvou let věku.

„Během každého dne zařazujeme logopedické chvilky a rádi bychom vytvořili logopedický koutek pro individuální péči, jehož součástí by byly moderní pomůcky, zrcadlo a hry podporující logopedickou prevenci, a právě k tomu nám pomůžou pomůcky, které jsme dostali v rámci projektu Hláskování s Lipánkem,“ říká paní ředitelka Blanka Shorná.

Pomůcky v hodnotě 9 302 Kč pro teplýšovickou malotřídku

„V dnešní době má snad každé druhé dítko problémy s některou hláskou a logopedi jsou bohužel zavaleni prací, tak myslím, že každá pomoc přijde vhod,“ říká Alena Ottlová, jež pracuje v ZŠ a MŠ Teplýšovice s dětmi, které trpí některou z logopedických vad. I proto patří jedna z nejmenších základních škol v České republice mezi pětici obdarovaných a v rámci projektu Hláskování s Lipánkem si převzala logopedické pomůcky v hodnotě 9 302 korun.

Teplýšovická malotřídka, jejíž součástí je také mateřská škola, se zaměřujeme především na rozvoj osobnosti, vztahu k přírodě a ekologii, zdravý způsob života a v neposlední řadě také na vzájemné vztahy a komunikaci.

Rozdáváme logopedické pomůcky!

Stejně tak jako v předchozích letech jsme ani letos nelenili a v rámci projektu Hláskování s Lipánkem vybrali 5 škol a školek z různých koutů naší republiky a předali jim speciální logopedické pomůcky.

Jako první jsme pomůckami v hodnotě 9 070 Kč obdarovali přípravnou třídu, která je zřízena při Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov. Třída vznikla před téměř deseti lety, v roce 2015, a jsou do ní zařazené děti, kterým byl udělený odklad školní docházky z důvodu sociální a komunikační nezralosti, výjimečně děti pětileté, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Kromě jiného se paní učitelky společně s dětmi věnují jazykové výchově, jejímž cílem je systematické rozšiřování slovní zásoby, rozvoj komunikativních dovedností, plynulého vyjadřování, paměti, myšlení, využití říkadel, básniček a jednoduchých pohádek. Součástí je i individuální logopedická péče a je poskytovaná žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s vadami řeči. Do širšího záběru logopedické péče spadá i významná oblast prevence vzniku poruch komunikace a čtenářských obtíží.

Čtete dětem pohádky na dobrou noc?

Lehnout si s dětmi každý večer do postele, společně vybrat pohádku a tu jim před spaním přečíst. Pokud patří čtení pohádek mezi vaši každodenní rutinu, dobře děláte. Celá řada studií totiž prokázala, že děti, kterým rodiče večer čtou, spí mnohem klidněji a kvalitněji než ty, které jenom uloží, popř. jim pustí pohádku z telefonu.

Společná četba pohádek je také důležitá při potížích s výslovností. Nejen, že s dětmi trávíte společný čas, ale také přirozeně rozšiřujete a rozvíjíte jejich paměť a slovní zásobu, díky čemuž pak snáze dokáží vyjadřovat složitější myšlenky a své pocity. Během večerního čtení jsou totiž děti v klidu a dokáží se plně soustředit, zato přes den jsou často roztěkané, nesoustředěné a mnohdy nevnímají to, co jim říkáte.

Na vývoj řeči může mít vliv i přílišná organizace

Věděli jste, že se neustále zvyšuje počet dětí, které nemluví ještě ani ve 3 letech? Přitom před dvaceti třiceti lety bylo zcela běžné, že roční dítě dokázalo dát dohromady větu typu „Mami pa“.

Ačkoliv by mělo být dítě kolem druhého roku věku schopné vyprávět zážitek „Já byl tam“, děje se to stále méně. Jednou z příčin může být dle odborníků příliš intenzivní kojení, kdy se dítě neučí kousat ani žvýkat a následně neumí dát jazýček do stran, má volný čelistní kloub a celou orofaciální oblast, díky čemuž se stává mluvení problémem.

Problémem může také být organizování života, kdy dají rodiče přednost před kroužkem místo toho, aby šli s dítetem ven a pozorovali např. MŇAU, tedy kočičku. Na rozvoj dětské řeči má pozitivní vliv i to, když se díte trošku nudí , tedy momenty, kdy si vystačí třeba s tkaničkou od bot, nebo obyčejnou pet lahví a rozvíjí tak svou jemnou motoriku, která je zásadní při rozvoji řeči.

Každý třetí předškolák trpí vadou řeči

Věděli jste, že se odborníci setkávají se stále zvyšujícím se počtem poruch a odchylek v řeči u dětí, a to i v době, kdy by se již měla řeč pohybovat v normě? Čím dál tím více předškoláků a školáků je v péči klinických logopedů a počet dětí s vadou řeči narůstá. Podle aktuálních dat trpí každé třetí dítě předškolního věku některou z vad řeči nebo poruchou komunikace.

Kdy zvážit návštěvu logopeda?

S otázkou, jak mohou rodiče poznat, jestli jejich dítě potřebuje logopedickou péči, se potýká každý, kdo u svého potomka pozoruje nedostatečné vyjadřovací dovednosti. Návštěva dětského lékaře, nebo přímo logopeda, který nasměruje rodiče s dítětem na správnou cestu, není v žádném případě chybou. „Terapie je individuální záležitostí, a je lepší přijít do ordinace dříve než později. U některých logopedických diagnóz určitě platí, že čím dříve se začne, tím rychleji se dostaví kladné výsledky. Toto se týká především dětí, které přišly na svět s psychomotorickým nebo neurologickým zeslabením,“ říká klinická logopedka Jitka Kaulfuss.

Ohledně vlastního vývoje řeči by měli rodiče určitě zpozornit již dříve, ideálně okolo 3. roku dítěte. Odborníci nedoporučují čekat do pětileté prohlídky, která je doplněna o posouzení školní zralosti, nebo dokonce až na zápis do první třídy.

Nejčastější vady řeči

Lidská řeč se vyvíjí od prvních měsíců života. Rodiče a okolí dítěte mají na jeho řeč značný vliv, ovšem nemohou ovlivnit vše. Nejen Ř, ale také hlásky R a L, či špatná výslovnost sykavek S a C je u českých dětí poměrně častá. Vad řeči je hned několik, mezi ty nejčastější řadíme:

  • BREPTAVOST: porucha plynulosti řeči způsobuje rychlé tempo mluvy, což má za následek nejasnou artikulaci, vynechávání slabik nebo slov a deformace obsahu
  • KOKTAVOST: zadrhávání v řeči projevující se opakováním slabik nebo slov
  • PATLAVOST (dyslalie): dítě má potíže s výslovností jedné nebo více hlásek, což může být způsobeno lehkou mozkovou dysfunkcí, genetickou predispozicí, sluchovými poruchami nebo přirostlou uzdičkou pod jazykem
  • DYSARTRIE: další častou poruchou řeči je nesprávná artikulace, často spojená s jinými nervovými poruchami; dysartrie je důsledkem onemocnění nervové soustavy, které brání kontrole například nad jazykem, hrdlem nebo rty

Logopedické diagnózy nepodceňujte

Logopedické diagnózy bychom rozhodně neměli podceňovat. Dle Barbory Richtrové z Asociace klinických logopedů ČR je to jako s každou nemocí, kdy dlouho něco přecházíte a neřešíte. Právě to může mít negativní dopad a zapříčinit rozvoj dalších nemocí. V momentě, kdy nedochází k cílené a odborné intervenci ze strany logopeda, nejde samozřejmě o život, nicméně dojde k útlumu vývoje či regenerace mozku nebo svalů a tím dochází ke snížení kvality života.

Českou republiku trápí nedostatek logopedů

Věděli jste, že dětí trpících vadou řeči rok od roku přibývá? Podle Asociace klinických logopedů ČR potřebovalo v roce 2022 logopedickou péči více než 190 000 lidí, zatímco v roce 2010 jich bylo jen necelých 130 000. Rostoucí poptávka po logopedech se ale netýká pouze dětí. „S narůstající délkou života a tím i stárnoucí populaci přibyla i péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním a o osoby ve stavu vedoucím k demenci.“ uvádí Asociace ve své tiskové zprávě. Podle posledních údajů připadá v České republice 1 logoped na 15 495 osob, což není považováno za optimální počet. „Ideální stav by byl minimálně 1 úvazek logopeda na 5 000 osob, a to nyní není,“ zdůrazňuje Asociace klinických logopedů.

Perfektním pomocníkem je tak projekt Hláskování s Lipánkem, který pomůže procvičovat výslovnost při čekání na termín schůzky s logopedem a poslouží také jako vhodný doplněk logopedických sezení. Už jste vyzkoušeli některé z našich videí?