Speciální logopedické pomůcky pomáhají v MŠ v Uherském Hradišti

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 14 970 Kč převzala také MŠ Husova v Uherském Hradišti.

V Mateřské škole Husova najdeme mj. také třídu Žlutá pastelka, která se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně ty s narušenou komunikační schopností. Třídu aktuálně navštěvuje 14 dětí, kterým budou logopedické pomůcky pomáhat zlepšovat řečové a komunikační dovednosti. „Jsme rádi, když vidíme, že projekt má opravdu smysl,“ říká Pavel Kozel, produktový manažer společnosti Madeta.