Motorika mluvních orgánů aneb Co možná nevíte o oromotorice

Oromotorika, neboli motorika mluvidel, je jedním z  předpokladů pro to, aby dítě v budoucnu správně artikulovalo a vyslovovalo. Zapotřebí je dostatečná svalová síla a rozsah pohybu jazyka či rtů, ale také orientace v ústech, zejména pro správné napodobování.

Už miminka začínají nevědomky motoriku procvičovat a to při kojení, příjmu pevné potravy nebo při snaze o první slůvka. Ve školce už jsou pohyby vedeny více vědomě, jsou přesnější a promyšlenější. Dítě ví, co má dělat a má zkušenosti s koordinací pohybů. Učí se napodobovat čelistní úhel, tvarování rtů při mluvení, polohu a pohyb jazyka a podobně.

Neschopnost ovládat mluvidla je právě častou příčinou poruch výslovnosti, přičemž mezi nejčastější problémové hlásky patří L, R a Ř, neboť vyžadují přesnější a náročnější pohyb než ostatní.

Jak nejlépe procvičovat oromotoriku?

  • Ideální je komplexní procvičování jazyka, rtů, tváří, čelistí pomocí různých pohybů.
  • Může jít například o dávání jazyka za zuby či na horní patro, vysouvání čelisti dopředu, nafukování tváří, brnkání prsty o spodní ret, usmívání a mračení se pomocí rtů