Mluvní vzor jako model správné řeči

Děti jsou jako houby a nová slova a informace nasávají zcela přirozeně. K tomu, aby se dětská řeč správně a přirozeně rozvíjela, je zásadní tzv. mluvní vzor, jímž jsou v prvních letech života především rodiče. Dítě jejch řeč kopíruje, učí se první slova a začíná tvořit věty. Je proto důležité, aby rodiče kladli důraz na správnou výslovnost, tempo řeči, nebáli se vložit do hlasu emoce a zejména, aby dítěti naslouchali.

Shrňme si tedy, jakými pravidly by se měli rodiče řídit:

  • Používejte správnou výslovnost
  • Dbejte na přiměřené tempo řeči
  • Nebojte se pomocí řeči vyjádřit své emoce
  • Naslouchejte