Logopedické pomůcky pomáhají v MŠ speciální Sluníčko

Logopedické pomůcky v hodnotě 12 401 Kč si převzala také Mateřská škola speciální Sluníčko z Prahy, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všechny děti, které školku navštěvují, potřebují intenzivní logopedickou péči. Pod vedením školních logopedů jsou součástí denního programu logopedická, oromotorická či dechová cvičení sloužící k rozvoji komunikačních dovedností dětí.