Logopedické pomůcky pro školku, které dominuje drak

Předposlední obdarovanou školkou je pražská Základní škola a Mateřská škola, Spojenců 1408, která dostala logopedické pomůcky v hodnotě 9 669 Kč.

Maskotem školky, jež je součástí ZŠ, je trojhlavý drak, děti se ho ale nemusí bát. Má na svědomí školní vzdělávací program „Hrátky Dráčka Předškoláčka“, jehož součástí je mj. kroužek Hláskař, který vznikl pro všechna předškolní dítka. V rámci kroužku můžou pilovat své řečové dovednosti před tím, než školku opustí a stanou se z nich děti školou povinné.

Přejeme dětem co nejhladší přestup na ZŠ a doufáme, že k němu přispějí také nové pomůcky.