Hláskování s Lipánkem: V MŠ Božetice vytvoří logopedický koutek

Třetí vybranou školkou, která se zapojila do projektu Hláskování s Lipánkem, je jednotřídní mateřská škola Božetice, jež získala speciální logopedické pomůcky v hodnotě 9 548 Kč. Malou venkovskou školku sídlící v Jihočeském kraji navštěvuje celkem 24 dětí, a to už od dvou let věku.

„Během každého dne zařazujeme logopedické chvilky a rádi bychom vytvořili logopedický koutek pro individuální péči, jehož součástí by byly moderní pomůcky, zrcadlo a hry podporující logopedickou prevenci, a právě k tomu nám pomůžou pomůcky, které jsme dostali v rámci projektu Hláskování s Lipánkem,“ říká paní ředitelka Blanka Shorná.