Dyslálie jako problém, který může oddálit nástup dítěte do první třídy

Téměř polovinu dětí v předškolním věku trápí vady řeči, na které se přichází mnohdy pozdě, např. při zápisu do první třídy. Pokud jsou přehlédnuté v průběhu pětileté prohlídky, bývají hlavní příčinou odkladu školní docházky. Jednou z nejběžnějších logopedických vad je dyslálie, neboli „patlavost“, kdy dítě některou hlásku ještě nepoužívá, vynechává, nebo ji zaměňuje za hlásku jinou. Pojďme se společně zaměřit na body, které včas upozorní na artikulační poruchu.

Jaké jsou prvotní signály?

  • Záměna hlásek, jejich vynechávání či záměna složitějších hlásek za ty jednodušší.
  • Dítě nejčastěji nesprávně vyslovuje ostré a tupé sykavky (c, s, z, č, š, ž).

V okamžiku, kdy u dítěte zaregistrujete výše zmíněné projevy, vyhledejte okamžitou pomoc logopeda. Čím dříve se začne s klinickou terapií, tím lepší budou výsledky. Není třeba čekat až do návštěvy dětského lékaře či zápisu do první třídy. Vyhnete se tak nepříjemnostem jako je např. odklad školní docházky.