4 jednoduché rady, jak rozvíjet dětskou slovní zásobu

Přibližně u 40 % předškoláků se projevují nejrůznější typy řečových vad, které se řadí v rámci své vážnosti do různorodých logopedických kategorií. Zlomovým bodem, kdy je důležité sledovat celkový rozvoj a schopnost správné komunikace, se stává období třetího až šestého roku života. Řešit potíže s řečí a výslovností až v době nástupu do školy je odborníky označováno za pozdní zjištění, které bývá jedním z nejčastějších důvodů odkladu školní docházky. Jak tedy rozvíjet dětskou slovní zásobu?

  • Čtení pohádek, říkanek a vyprávění je základ. Pokud chcete, aby se dítě naučilo včasně a správně vyjadřovat v rozvitých větách, předčítejte mu před spaním z knížky nebo vyprávějte pohádku. Vytváříte mu tak nejen komunikační základ, ale také rozvíjíte představivost a fantazii.
  • Žádné používání zdrobnělin a citoslovcí! Občas je to složité, ale na dítě by se mělo začít mluvit běžnými slovy a označeními již od tří let. Zkuste místo „hami“ a „papů“ používat běžná slova jako jídlo, svačinka atd.
  • Naučte se naslouchat jeho vyprávění a zkuste ho v průběhu neopravovat. I když mnohdy dítě neumí sdělit své pocity a zážitky souvisle, bez chyb a odchylek, pokuste se nezasahovat a nechat ho mluvit i před cizími lidmi.
  • Nezapomínejte, že děti se rády „opičí“ po svém okolí. Jak vystupujete a mluvíte vy, budou i ony. Snažte se tak být jejich příkladem a vzorem.