Dysfázie aneb Porucha schopnosti samotného vyjadřování

Nacházíte se v bodě, kdy se dítě po dosažení třetího roku věku verbálně projevuje podstatně méně než jeho vrstevníci? Je dost možné, že se jedná o vývojovou dysfázii, projevující se opožděným vývojem řeči, a to po všech stránkách. Když se porucha včasně podchytí, dochází za pomoci klinického logopeda k výraznému zlepšení. Jak lze dysfázii poznat?

  • Nejcharakterističtější je celkový opožděný vývoj řeči.
  • Verbální projev neboli hloubková struktura řeči je obsahově chudší.
  • Přehazování slovosledu, nesprávně použitá koncovka při ohýbání slova či úplné vynechání slov.
  • Používání jednoduchých a kostrbatých vět.
  • Může se stát, že je narušeno porozumění řeči. Dítě rozumí jednoduchým pokynům, v případě složitějších často selhává.