Rozdáváme logopedické pomůcky!

Stejně tak jako v předchozích letech jsme ani letos nelenili a v rámci projektu Hláskování s Lipánkem vybrali 5 škol a školek z různých koutů naší republiky a předali jim speciální logopedické pomůcky.

Jako první jsme pomůckami v hodnotě 9 070 Kč obdarovali přípravnou třídu, která je zřízena při Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov. Třída vznikla před téměř deseti lety, v roce 2015, a jsou do ní zařazené děti, kterým byl udělený odklad školní docházky z důvodu sociální a komunikační nezralosti, výjimečně děti pětileté, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Kromě jiného se paní učitelky společně s dětmi věnují jazykové výchově, jejímž cílem je systematické rozšiřování slovní zásoby, rozvoj komunikativních dovedností, plynulého vyjadřování, paměti, myšlení, využití říkadel, básniček a jednoduchých pohádek. Součástí je i individuální logopedická péče a je poskytovaná žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s vadami řeči. Do širšího záběru logopedické péče spadá i významná oblast prevence vzniku poruch komunikace a čtenářských obtíží.