Příčinou opožděného vývoje řeči můžou být záněty středního ucha

Jestliže dítko trápí chronické záněty středního ucha, zpozorněte, mohou zapříčinit nejen nepříjemnou bolest, ale také opožděný vývoj řeči!

Zánět středního ucha je hned po rýmě druhou nejčastější dětskou nemocí a nezřídkakdy dochází k dočasnému poškození sluchu. Chronické záněty středouší mohou mít kromě bolesti na svědomí také opožděný vývoj řeči. Děti se totiž učí řečovým dovednostem zejména prostřednictvím sluchu a v momentě, kdy dojde k jeho poruše, je dítě o tyto podněty ochuzováno a může se tak opožďovat také vývoj řeči.

Horší výslovnost může zapříčinit také výrazně zvětšená nosní mandle, ta často souvisí s onemocněním uší. Ratolesti, které mají zvětšenou mandli, dýchají ústy, špatně spí, jsou unavené a v mnohých případech „huhňají“. Pokud dítě dlouhodobě dýchá ústy, mění se poloha jazyka, který netlačí na tvrdé patro. To má za příčinu proměnu tvaru dutiny ústní a postavení zubů, a právě to má vliv také na výslovnost.

Pokud má dítě časté problémy s ušima či mandlemi, není radno je podceňovat.