Počet dětí s vadou řeči roste!

Dětí, které mají problémy vyslovovat některou z hlásek, ráčkují nebo se u nich objevuje např. koktavost, je čím dál více. Zatímco v roce 2019 bylo jenom na základních školách přes 16 tisíc žáků s vadou řeči, v roce 2021 už jich bylo více než 18 tisíc. Logopedů je ale málo a čekací lhůta se může protáhnout na dlouhé měsíce, v některých regionech až na rok.

Jedním z důvodů přispívajících ke zvyšujícímu se počtu dětí s logopedickou vadou řeči je dle odborníků dnešní digitální doba. Rodiče jim velmi často nevěnují tolik pozornosti, při komunikaci s nimi se dívají do mobilu, přitom aktivní komunikace a integrace mezi rodičem a dítětem je stěžejní k získání správného mluvního vzoru. Základem je 100% koncentrování se na dítě a společně strávený čas, ať už při čtení pohádek, vyprávění nebo hraní si.