Nezapomínejte na rozvoj řeči dětí

Předškolní věk je důležitým obdobím v rozvoji osobnosti dítěte a zásadním obdobím pro rozvoj řeči. S logopedickými problémy se v dnešní době potýká čím dál více dětí, odborné statistiky hovoří až o 7-8 % z celkové populace dětí předškolního věku. Izolace dětí, která je v těchto dnech běžná, může celou situaci ještě výrazně zhoršit.  Co můžete udělat pro to, abyste svým dětem se správnou artikulací hlásek a vyjadřováním co nejvíce pomohli? Ideální je samozřejmě věnovat jim dostatek času na společné povídání si, čtení, učení říkánek či písniček. Stejně tak důležité jsou různé pohybové aktivity rozvíjející jemnou i hrubou motoriku. Vždy ale ten čas není, a tak přinášíme pár tipů, jak dát svým dětem co nejvíce a zároveň vyšetřit čas i pro své povinnosti.  

Naučte své dítě si hrát  

Jednou z nejtěžších dovedností je naučit dítě, aby si umělo samo hrát. Rodiče by si měli pečlivě všímat co jejich děti baví a snažit se jejich hru rozvíjet a podporovat např. dílčími úkoly, které hru obohatí a vedou přitom dítě k samostatné hře. Děti by měly být také vedeni k tomu umět hru dokončit. Mnoho dětí totiž neumí vydržet u jedné činnosti a neustále přebíhá mezi novými podněty. V praxi podporujte a prodlužujte chvíle, kdy je dítě při hře samotné a případně se do hry zapojujte až po nějakém čase. Když se dítě ponoří do hry, spontánně hru doprovází zvuky či vlastní řečí, a to je právě ta chvíle, kdy dítě spontánně rozvíjí své řečové dovednosti.  

Tablety a telefony nemusí být zlo  

Vyhýbat se zcela moderním technologiím dnes nejde a není to ani nutné. Jinými slovy nechat dítě se chvíli zabavit tabletem není nutně špatně, protože na těchto zařízeních existuje obrovská škála her, které děti mohou rozvíjet. Rodiče by však měli velmi pečlivě promýšlet vhodný program a kontrolovat čas, který dítě s např. tabletem tráví. Velice důležité pro dítě, ale i rodiče je následný rozhovor, popř. zpětná vazba toho, co dítě na tabletu sledovalo nebo hrálo.  Tablet může sloužit nejen k pasivnímu sledování pohádek, ale s vhodnými hrami s ním lze dobře rozvíjet a podporovat řečové či paměťové dovednosti dítěte. 

Zapojte děti do provozu domácnosti  

Celou řadu domácích prací, jako je ukládání nákupu, vaření nebo úklid lze vykonávat i s malými pomocníky. Sice to po rodičích bude zpočátku vyžadovat větší trpělivost, ale výpomoc dětí může být jednou z jejich malých povinností a zároveň se otevře tolik potřebný prostor pro vzájemnou komunikaci a přirozenou podporu řeči ze strany rodičů.  

Využijte moderní technologie ke komunikaci s širší rodinou 

Skype a podobné služby ve vašem počítači zdaleka nemusí sloužit jen pracovním povinnostem. Proč tyhle skvělé technologinevyužít také k propojení se sprarodiči, s rodinou nebo přáteli? Přeci jen možnost se nejen slyšet jako při klasickém telefonování, ale i vidět, je pro děti i babičky a dědečky zábavnější a vytváří větší prostor pro komunikaci.  

Poslouchejte, jak vaše dítě mluví  

Využijte čas, který nyní trávíte společně doma s dětmi a zaměřte se na to, jak vaše dítě mluví, jakou má slovní zásobu či jak vyslovuje jednotlivé hlásky. Ne každý problém musíte hned řešit s logopedem. Řeč se přirozeně rozvíjí především v rodině, hlásky, slabiky a slova se dítě učí nápodobou od svých rodičů a blízkého okolí. Pokud hledáte inspiraci, jak zábavnou formou děti ke správné výslovnosti vést, zkuste stránky hlaskovanislipankem.cz, kde najdete formou krátkých videí návody, jak se naučit jednotlivé hlásky správně vyvozovat.