Nejčastější vady řeči

Lidská řeč se vyvíjí od prvních měsíců života. Rodiče a okolí dítěte mají na jeho řeč značný vliv, ovšem nemohou ovlivnit vše. Nejen Ř, ale také hlásky R a L, či špatná výslovnost sykavek S a C je u českých dětí poměrně častá. Vad řeči je hned několik, mezi ty nejčastější řadíme:

  • BREPTAVOST: porucha plynulosti řeči způsobuje rychlé tempo mluvy, což má za následek nejasnou artikulaci, vynechávání slabik nebo slov a deformace obsahu
  • KOKTAVOST: zadrhávání v řeči projevující se opakováním slabik nebo slov
  • PATLAVOST (dyslalie): dítě má potíže s výslovností jedné nebo více hlásek, což může být způsobeno lehkou mozkovou dysfunkcí, genetickou predispozicí, sluchovými poruchami nebo přirostlou uzdičkou pod jazykem
  • DYSARTRIE: další častou poruchou řeči je nesprávná artikulace, často spojená s jinými nervovými poruchami; dysartrie je důsledkem onemocnění nervové soustavy, které brání kontrole například nad jazykem, hrdlem nebo rty