Autor: admin

Motorika mluvních orgánů aneb Co možná nevíte o oromotorice

Oromotorika, neboli motorika mluvidel, je jedním z  předpokladů pro to, aby dítě v budoucnu správně artikulovalo a vyslovovalo. Zapotřebí je dostatečná svalová síla a rozsah pohybu jazyka či rtů, ale také orientace v ústech, zejména pro správné napodobování.

Už miminka začínají nevědomky motoriku procvičovat a to při kojení, příjmu pevné potravy nebo při snaze o první slůvka. Ve školce už jsou pohyby vedeny více vědomě, jsou přesnější a promyšlenější. Dítě ví, co má dělat a má zkušenosti s koordinací pohybů. Učí se napodobovat čelistní úhel, tvarování rtů při mluvení, polohu a pohyb jazyka a podobně.

Neschopnost ovládat mluvidla je právě častou příčinou poruch výslovnosti, přičemž mezi nejčastější problémové hlásky patří L, R a Ř, neboť vyžadují přesnější a náročnější pohyb než ostatní.

Jak nejlépe procvičovat oromotoriku?

 • Ideální je komplexní procvičování jazyka, rtů, tváří, čelistí pomocí různých pohybů.
 • Může jít například o dávání jazyka za zuby či na horní patro, vysouvání čelisti dopředu, nafukování tváří, brnkání prsty o spodní ret, usmívání a mračení se pomocí rtů

Jakou roli hraje čtení pohádek v rozvoji dětí

Jestliže patříte mezi zastánce klasického čtení pohádek dětem namísto tabletu a her v ruce, pak děláte jedině dobře. Příběhy jsou sestaveny tak, aby dětem do života daly co nejvíc zkušeností, zážitků a zároveň nenásilně rozšířily slovní zásobu.

Proč je tak důležité jim číst pohádky?

 • Jde o kvalitně strávený čas dětí s rodiči, který podporuje společný vztah, vzájemně sbližuje a dává ratolestem pocit, že jsou s vámi bezpečí.
 • Pomáhají s rozvojem řeči a slovní zásoby, čehož si všimnete postupem času. Děti, kterým se pravidelně čte a věnuje pozornost, jsou často, co se týče řeči a chápání souvislostí, „napřed“ -usnadníte jim tak nástup do první třídy
 • Nejde jen o rozvoj mluvy, ale také fantazie, kterou je třeba nezanedbávat. Děti si narozdíl např. od filmů či her musí v hlavě vytvořit nějaký obraz, představit si, jak pohádkový svět vypadá, vykreslit si v hlavě jednotlivé postavy atd.
 • Příběhy obohacují i emoční inteligenci tím, že děti přirozeně pochopí rozdíl mezi dobrem a zlem, životní hodnoty nebo také to, že by neměly soudit podle toho, jak člověk vypadá a jak je důležitá pomoc druhým.

Dysfázie aneb Porucha schopnosti samotného vyjadřování

Nacházíte se v bodě, kdy se dítě po dosažení třetího roku věku verbálně projevuje podstatně méně než jeho vrstevníci? Je dost možné, že se jedná o vývojovou dysfázii, projevující se opožděným vývojem řeči, a to po všech stránkách. Když se porucha včasně podchytí, dochází za pomoci klinického logopeda k výraznému zlepšení. Jak lze dysfázii poznat?

 • Nejcharakterističtější je celkový opožděný vývoj řeči.
 • Verbální projev neboli hloubková struktura řeči je obsahově chudší.
 • Přehazování slovosledu, nesprávně použitá koncovka při ohýbání slova či úplné vynechání slov.
 • Používání jednoduchých a kostrbatých vět.
 • Může se stát, že je narušeno porozumění řeči. Dítě rozumí jednoduchým pokynům, v případě složitějších často selhává.

Na co se připravit, pokud vás čeká první návštěva u logopeda

Jste nervózní z toho, co od první návštěvě logopeda čekat a snažíte se uklidnit nejen své dítě, ale také sebe? Rozhodně není potřeba se strachovat. Každý logoped má sice nastavené podmínky jinak a je dobré si na začátek zjistit, co všechno bude vyžadovat, ale většinou platí tyto obecné body:

 • V úvodu jde zejména o zjišťování informací a rozhovor mezi logopedem a rodičem
 • Proberete důvod návštěvy – problémové hlásky, výslovnost, cokoli, proč si myslíte, že je nutné docházet na logopedii
 • Proběhne vyšetření řeči, kdy logoped zjistí, jak dítě zvládá motoriku mluvidel atd.
 • Logoped stanoví diagnostický závěr
 • Vyřešíte spolu očekávání a cíle, které se svou ratolestí máte
 • Dohodnete se na dalších krocích – stanovení terapie, frekvence a délka návštěv

Není tedy důvod mít jakékoliv obavy. Logopedii zdar!

Dyslálie jako problém, který může oddálit nástup dítěte do první třídy

Téměř polovinu dětí v předškolním věku trápí vady řeči, na které se přichází mnohdy pozdě, např. při zápisu do první třídy. Pokud jsou přehlédnuté v průběhu pětileté prohlídky, bývají hlavní příčinou odkladu školní docházky. Jednou z nejběžnějších logopedických vad je dyslálie, neboli „patlavost“, kdy dítě některou hlásku ještě nepoužívá, vynechává, nebo ji zaměňuje za hlásku jinou. Pojďme se společně zaměřit na body, které včas upozorní na artikulační poruchu.

Jaké jsou prvotní signály?

 • Záměna hlásek, jejich vynechávání či záměna složitějších hlásek za ty jednodušší.
 • Dítě nejčastěji nesprávně vyslovuje ostré a tupé sykavky (c, s, z, č, š, ž).

V okamžiku, kdy u dítěte zaregistrujete výše zmíněné projevy, vyhledejte okamžitou pomoc logopeda. Čím dříve se začne s klinickou terapií, tím lepší budou výsledky. Není třeba čekat až do návštěvy dětského lékaře či zápisu do první třídy. Vyhnete se tak nepříjemnostem jako je např. odklad školní docházky.

4 jednoduché rady, jak rozvíjet dětskou slovní zásobu

Přibližně u 40 % předškoláků se projevují nejrůznější typy řečových vad, které se řadí v rámci své vážnosti do různorodých logopedických kategorií. Zlomovým bodem, kdy je důležité sledovat celkový rozvoj a schopnost správné komunikace, se stává období třetího až šestého roku života. Řešit potíže s řečí a výslovností až v době nástupu do školy je odborníky označováno za pozdní zjištění, které bývá jedním z nejčastějších důvodů odkladu školní docházky. Jak tedy rozvíjet dětskou slovní zásobu?

 • Čtení pohádek, říkanek a vyprávění je základ. Pokud chcete, aby se dítě naučilo včasně a správně vyjadřovat v rozvitých větách, předčítejte mu před spaním z knížky nebo vyprávějte pohádku. Vytváříte mu tak nejen komunikační základ, ale také rozvíjíte představivost a fantazii.
 • Žádné používání zdrobnělin a citoslovcí! Občas je to složité, ale na dítě by se mělo začít mluvit běžnými slovy a označeními již od tří let. Zkuste místo „hami“ a „papů“ používat běžná slova jako jídlo, svačinka atd.
 • Naučte se naslouchat jeho vyprávění a zkuste ho v průběhu neopravovat. I když mnohdy dítě neumí sdělit své pocity a zážitky souvisle, bez chyb a odchylek, pokuste se nezasahovat a nechat ho mluvit i před cizími lidmi.
 • Nezapomínejte, že děti se rády „opičí“ po svém okolí. Jak vystupujete a mluvíte vy, budou i ony. Snažte se tak být jejich příkladem a vzorem.

Zápisy do prvních tříd se blíží, buďte připraveni!

Tak jako každý rok, i letos, nás čekají zápisy do prvních tříd základních škol. Pokud v dubnu vyrazíte k zápisu se svou ratolestí i vy, podívejte se, co všechno by mělo dítko znát a ovládat, aby před paní učitelkou zazářilo.

 • Mluvit ve větách a bez větších řečových vad
 • Ovládat jemnou i hrubou motoriku
 • Odlišit základní geometrické tvary
 • Rozpoznat barvy
 • Napočítat do deseti
 • Nakreslit např. sluníčko, domeček nebo jednoduchou postavu
 • Samostatně se obléct

Nová videa na procvičování hlásek budou už na jaře!

Jestli už netrpělivě vyhlížíte nová videa na procvičování hlásek, máme pro vás skvělou zprávu. Letos na jaře se můžete těšit na další porci zábavy! Tentokrát se zaměříme např. na problematické L, R nebo Ř a kromě toho také na různé veselé jazykolamy a říkanky. Ty pomohou dětem nejen přirozeně procvičit výslovnost nových hlásek, ale i rozšířit jejich slovní zásobu.

Hláskování zdar!

Projekt Hláskování s Lipánkem obdaroval MŠ Chudeřice

Poslední z 6 vybraných škol a školek, které v tomto roce získaly speciální logopedické pomůcky v rámci projektu Hláskování s Lipánkem, je mateřská škola Chudeřice, kterou navštěvuje téměř 50 dětiček. Školka se zaměřuje především na logopedickou prevenci nebo rozvoj čtenářské gramotnosti a je také součástí projektu Celé Česko čte dětem. „Prioritou naší MŠ je dostatečná podpora a stimulace rozvoje řeči, logopedická prevence a rozvoj předčtenářských dovedností, proto jsme moc rádi, že můžeme s logopedickými pomůckami pracovat,“ vysvětluje paní učitelka Semrádová.   

Děti ze ZŠ Františka Formana v Ostravě nově pracují se speciálními logopedickými pomůckami

Jednou z 6 vybraných škol a školek, které si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzaly speciální logopedické pomůcky, byla také ZŠ Františka Formana v Ostravě.

Ostravská ZŠ Františka Formana, jež letos oslavila 25. výročí od svého založení, má kromě běžných tříd také přípravnou třídu, kterou navštěvuje 90 % dětí s logopedickými vadami. Ve třídě se děti spolu s učitelkami věnují logopedické prevenci, dechovým cvičením nebo např. oromotorice. „Díky pomůckám budeme schopné procvičit s dětmi zábavnou formou jejich komunikační schopnosti. Kromě toho obohatí naši práci a určitě pomohou dětem dosáhnout maximální možné hranice jejich školní zralosti před vstupem do základní školy,“ dodává Olga Skýpalová, asistentka pedagoga.